U sklopu projekta izrađena je digitalna baza podataka turističkih i biciklističkih sadržaja kojoj možete pristupiti


Opći cilj projekta

 Poboljšati turističku privlačnost područja Dunav-Drava poboljšanjem kvalitete i povezanosti biciklističkih ruta sa Eurovelo 6 i 13 rutama.


Za dodatne informacije o projektu, kliknite na


google_playwindows_storeapp_store